Tuesday, February 4, 2014

Russian femal painter

  تاریخ هنر به نسبت توجهی که به زنان شاعرو نویسنده داشته است درباره زنان نقاش و مجسمه ساز باعداوت و نادیده گرفتن 
  بیشتری عمل کرده . همه نقاشان زیادی را از میان مردان میشناسیم اما معدودی چون فریدا کالو.جورجیا اوکیف . کلودل و نیکی سنت فال کارها و سر نوشتشان برای ما آشنا است . این حذف و فراموشی با شدت و بی رحمی بیشتری بر روی آثارو زندگی زنان نقاش روس سایه افکنده زنانی که در دوران سیاه دیکتاتوری شوروی عمر هنری خود را سپری کردند . 
بنا به تصادف هفته پیش درکتابخانه ؛ کتابی پیدا کردم ؛ که در نیویورک به چاپ رسیده است
Russian Artists Women
کتاب شامل معرفی بهترین آثار نقاشی  ؛ سبک شناسی و تحلیل نقاشی ها ؛ عکس و بیوگرافی ؛همچنین بعضی نامه های باز یافته اینان است .گرچه بعضی نقاشی ها مسلما برای ماآشنا خواهند بود اما به نسبت اعتبارو زیبایی این نقاشی ها نام و هنر آنها در هاله فراموشی و سکوت محصوراست . همه این ده زن هنرمند از بسیاری نقاشان مرد در همان دوران سر آمدترو فعال تر بوده اند . 
ما همه با کارهای
chagal . kandinski. vrubel. Malovich. Leon Bakst. َAlexander Rodchenkova. Repin .shishkin . Tatlin . Kustodievآشناهستیم که  همه نقاشان به نام روسیه هستند .اما  حتا نامی ازبسیاری نقاشان زن روس نشنیده ایم کسانی که از پیشگامان سبک فوتوریسم . سورئالیسم؛ استرکتویسم ؛ فوویسم.سوپرماتیسم و یا کوبیسم بودند.
 Natalya Goncharova. Zinaida Serebryakove. Alexandra Exter. Maria yakunchikova.Nadezhda Udaltsova. Olga Rozanova. Antonia Sofronova. Varava Stepanova .Lyubov Popova.Anna glubk
همه این ده زن در اواخر قرن 19 به دنیا آمده اند .شاهد انقلاب اکتبر و فروپاشی وتغییرات بنیادی آن دوران دهشت بار در روسیه بودند . زندگی هنر ی آنها در دورانی گذشت که بخشی از تاریخ قرن بیستم با خاطرات طاعونی و رنج های دهشت بار دستخوش امواج سهمناکی شد  .در کار زنان نقاش روس نیرویی درخشان از تخیل و نوآوری گرایش به مدرنیسم با رگه های شعله ور از شادی وجه  انتزاعی حیات و تخیل  و زندگی روزمره مردمان را به تصویر میکشد . بدویت و روحی \ر شور که در فرم و رنگ های آنها به چشم میخورد  کاملا نشانه های بومی از سرزمین پر وسعتی را با خود دارد که نوابغ زیادی را در خود پرورد . از میان آنان  2 زن در جوانی بر اثر ابتلا به سل و دیفتری مردند . 6 نفر از آنها مجبور به مهاجرت و ترک همیشگی شوروی شدند و در پاریس و ژنو در گمنامی و عزلت تا پایان عمر به نقاشی ادامه دادند . تنهایکی از آنها توانست به عنوان استاد طراحی پارچه در دانشگاهی در مسکو به کار مشغول شود وآن دیگری در زادگاهش در خلوت و خاموشی به خاک سپرده شد.
Vera Muchina
شاید ورا موخینا *همان که مجسمه های ماکسیم گورگی و چایکوفسکی را ساخت ازجهتی خوش اقبال ترین زن هنرمند روس باشد . کسی که توانست با همکاری و اعتقاد به دولت بلشویکی آثارخود را از تاراج مصوون نگه دارد اما روح و ایده های خود را دربست تحویل انقلاب دهد . مجسمه معروف و غول آسای زن و مرد کالخوز را همه دیده ایم ؛ پیکره غول آسای زن کشاورزی داس به دست و مرد کارگری با پتک .همان تندیس که به نمادی برای اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد وبه عنوان الگویی برای هنر کیچ سوسیالیستی در تاریخ هنر و نشانه شناسی جای گرفت

No comments:

Post a Comment