Tuesday, February 25, 2014

Nizami Ganjavi ---bülbül-sevgilicanan.


Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan,
 Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan.
Gəl, eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş, Mənə ver busə ləbindən
, Cünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan,
 Cünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.
Sordum ki: «Könül, hardadır?» Aldım bu cavabı:
«Heç sorma, tapılmaz onu axtarsada insan».
Rəhm eylə, dedim gəl, sel kimi göz yaşımı tökdüm.
Gəl, qanım ilə oynama, ey a fətidövran.
İnsafın əgər var insafın əgər var isə söylə,
 Bu Nizami sənlə necə rəftar eyləsin, ey məhitaban.
Sənlə necə rəftar eyləsin, ey məhitaban.
Gəl, ey sevgili canan.

No comments:

Post a Comment