Sunday, August 10, 2014

Aspects of Alice Prague

https://www.youtube.com/watch?v=iYIjEBlloIA    .......
  یکی از جاذبه های زیبای پراگ تئاترو نمایش عروسکی است . شهری که  به خاطر انیمشین و عروسک های خیمه شب بازی و سابقه اش در نمایش سایه همیشه جایگاهی ویژه دارد . نمایش های معروفی در پراگ  هرروزه اجرا میشود که سالیان درازی است مسافران و شیفتگان را مجذوب خود کرده است . نمایش "دون ژوان  و" فلوت سحر امیز و آلیس  دو نمایش از این مجموعه نمایش های عروسکی بی نظیر هستند . شخصیت های تئاتر عروسکی چک دارای تیپ و سابقه و الفت دیرین  با مردم این دیارو دیگر سرزمین های این  منطفه هستند.  ؛ درست مانند شخصیت مبارک در نمایش سیاه بازی و  رو حوضی ایران و گاراگوز در تئاترعروسکی ترکیه   . وقتی در تاریکی مطلق محو  نمایی درخشان از رنگ وموسیقی و نورو بازیگرانی جادوزده  روبروی صحنه  مینشینی ؛  چند چیز بسیار مهم به یادت میاید . انگار ریشه تمام  فیلم های کارتونی و شخصیت ها ی عجیب و دوست داشتنی انیمیشن ؛ شکل حرکت  اندام ها ،  اجرای صدا و نحوه روایت قصه ها  ملهم  ازهمین نمایش های کوچه بازار در فرهنگ مردمی و زنده  تاتراروپاست  . آنچه در بخش عظیمی از دکوراسیون باشکوه اپرا و تئاترها دیده ایم  در ابعاد ساده و کوچکتر با قدمتی کهن و ترفند های سحر آلود  در این سن وجود دارد . وشاید بتوان گفت   خیمه شب بازی و تآتر سنتی در پراگ  بیش از هر چیز به تماشای شعری بلند میماند که روبروی چشمان تو جان میگیرد. رستاخیز همه کلمه ها ؛ اشیا و عناصری یکه  ازادانه  در فضا  به حرکت در میایند . تجسد شگفت انگیز ی که روح و معنای  نمادهای شعر را حاضر و زنده در تخیلی بکر خلق میکند  . ابرها که تورهای سفیدند و از اسمان بر زمین میریزند و رودخانه ها هارا یکباره ظاهرو جاری  میکنند . آدم هایی که روی رشته های نور  در هوا راه میروند .گلدان ها اسب ها و زن هایی که روی آسمان  مثل برگ ها پاییزی میچرخند و آواز میخوانند  . درهایی که به اشاره ای  غیب میشوند .  درخت هایی که روی سن به پرواز در میایند و شاید همین جاست که یکباره به یادت میاید که براستی در نقاشی های شاگال انچه به عنوان سورالیسم در یافته میشود . باز آفرینی  همین افسانه ها و  صحنه های شگفت و شاعرانه از  نمایش عروسکی است . شعری که نه با کلمات با عروسک ها و اشیا و طبیعت در در پرده ای تاریک  پیش چشمانت جان میگیرد و  به اجرا در میاید      

No comments:

Post a Comment