Tuesday, February 4, 2014

وایکینگ ها

مردمانی که پیش از وایکینگ ها در قبایل پراکنده در اسکاندیناوی می زیسته اند اعقاب وایکینگ ها شمرده میشوند  بدرستی روشن نیست آنها که بودند و از کجا به این سرزمین سرد آمدند و ماندگار شدند . دو قبیله مهم گوت و آسوار از قدیمی ترین ساکنان سو ئد هستند .....این دو بر اثر جنگ ها ی مدام با هم ترکیب شدند . از سال ۸۰۰ میلادی تا ۰۰ا۱ و ایکینگ به گروهی از مردمان جنگجوی ساکن شبه جزیره اسکاندیناوی گفته می شود . که به زبان فورنوردیسکا یی یعنی تلفیقی از زبان ها ی شمالی صحبت می کردند .آنها تاجرانی ورزیده ، داستانسرایانی ماهر ،دریانوردانی شجاع و غارتگرانی بیرحم بودند در جنوب اروپا وایکینگ به دزد دریایی گفتهمیشد . آنها در سازماندهی تشکیلاتی و در سیاست و همچنین دریانوردی و ساختن کشتی و قایق بسیار خبره بودند . در این دوره زمانی اسکاندیناوی مجموعه ای از شاه نشین های کوچک است که مدام با هم در جدال و جنگ بسر میبرند . زندگی اینان بر پایه حشونت و نزاع ، دوئل و انتقام و درگیری درونی بین قبایل شکل گرفته
آنان معتقد به فرمانبرداری از فرمانده هان خود بوده و اعتقادات عمیق و گاه خونباری در مورد ناموس و شرف و سر سپردگی به رهبران خود داشته اند .همچنین اینان از مردمان جنوب اروپا بخشنده تر ، در مهارت های کلامی و طنز ماهرتر و داستان گویا نی بی نظیر بوده اند . شب های سرد و بلند سرزمین های سرد و دوره ی طولانی سرما نیاز به چنین روابط کلامی و گفتگو را  ایجاب می کرده . محاصره این شبه جزیره ی سرد و یخی توسط آب ها نوعی پرت افتادگی از مسیر های زمینی و انزوا به آن می داده که چاره ای جز سفر از طریق دریا برای آنان نبوده ..... آنها اولین سیاحان و ماجراجویانی بودند که به کشف دریاها و سرزمین های نا شناخته رفتند و این خود در رویا پروری و داستان گویی آنان موثر بوده است .
 اما عمده ی تحقیقات و گزارش درباره وایکینگ ها به کمک حفاری های باستانشناسی و تحقیقات با کربن ۱۴ صورت گرفته استدر تحقیقات زمین شناسی و باستانشناسی از طریق حفاری قبرها و خواندن سنگ نبشته هایی به خط رونی دانشمندان اطلاعات کاملی درباره ی نحوه ی زندگی وایکینگ ها شیوه ی زندگی و روحیات آنها پیدا کرده اند .وایکینگ ها به وقت مرگ با مجموعه ای از وسایل که در زندگی شخصی داشته اند به خاک سپرده می شدند یافتن این اشیا کمک بزرگی به شناخت شیوه ی زندگی آنان سنت ها و اعتقادا تشان درباره جهان پس از مرگ بود ...... در گوتلند گنج های بزرگی یافت شده که نشان می دهد آنها در مسیر سفر ها و جنگ ها تا چه سرزمین هایی رفته اند در این گنجینه ها سکه هایی از خاورمیانه حتی موجود است .این نشانگر سفر ها و داد و ستد آنان با دیگر سر زمین هاست . شهر بزرگ و تجاری بیرکا در نزدیک استکهلم مرکز بزرگ یافته های باستانشناسی و گنج های مدفون شده ی وایکینگ هاست در کاوش های بیرکا نحوه زندگی مردمان شهر ها حیوانات خانگی و اشیا روزمره و ابزار های آنان بخوبی در دسترس قرار گرفت همچنین با کمک کربن ۱۴ دانشمندان به شکل ظاهری و اندام وایکینگ ها پی بردند . سن متوسط یک وایکینگ ۴۰ سال و متوسط قد یک مرد ۱۶۰ تا ۱۸۵یک زن وایکینگ ۱۵۱ تا ۱۷۱سانت بلندی قدش بوده است . بیشتر اینان زخم های عمیق روی بدن و سر و شکستگی های عمیق دارند این نشانه ی زندگی پر از نزاع و دشوار آنان بوده . دهان اکثر آنها فاقد دندان است که این مربوط به استفاده از غذاهای سخت و کمبود مواد غذایی در سرزمینی سرد است .از اویل قرن هجدهم جریانی افراطی موسوم به گوتیسم به بزرگداشت و ستایش خدایان و پهلوانان وایکینگ و تکریم شجاعت و شخصیت آنان پرداخت . گروهی از هنر مندان و نو یسندگان و شاعران به نوشتن افسانه های تاریخی و رمان هایی درباره وایکینگ ها پر داختند و شمایل خدایان و پهلوانان وایکینگ با تاثیر از خدایان یونان ساخته و مجسمه ها و ظروف بسیاری که نشانه ای از فرهنگ وایکینگی داشت باب روز شد . اسقف ماگنوس در ۱۹۴۵ ادعا کرد شمال مهد جهان است و منشا تمدن  در حفاری های بیشمار در انگلیس و روسیه نیز مدارک و شواهد فراوان برای شناخت وایکینگ ها به دست آمده است امروزه آنها را مردمانی شجاع و دریانوردانی پر جرات میدانند اما در گذشته حضور وایکینگ ها در هر سرزمینی با ویرانی و مرگ و غارت همراه بود همچنین امروزه مشخص شده که علامت صلیب شکسته یا چرخه خورشید در فرهنگ وایکینگ ها نماد مقدس نیرو های خیر و تولد دوباره بود ه است و در بسیاری از قبرها این نشان به همراه جواهرات و مدال ها حضور دارد . در زمان جنگ سربازان که همان بردگان مزدور و دهقانان فقیر و بی زمین بودند با سپر و شمشیر به همراه مردان آزاد به جنگ می رفتند . جامعه ی وایکینگی از سه طبقه ی فرماندهان و خوانین /مردان آزاد و/سربازان تشکیل میشد  در واقع وایکینگ ها کشاورزانی بودند که به وقت جنگ با سپرو شمشیر و با کشتی به فتح سرزمین های تازه می رفتند تا آن جا را غارت کنند اما آنان از نخستین کسانی بودند که ارتباط تجاری و شیوه های داد راه وستد رانیز توسعه دادند . آنها به آمریکای شمالی ، آسیا و تمامی نواحی اروپا حمله کردند . به خاطر دشواری مسیر سفر ها بسیاری از آنها برای همیشه در سرزمین های تازه ماندگار می شدند
آخرین جنگ بزرگ وایکیینگ ها در ۱۰۶۶ بود آنها انگلیس را گرفتند و ۳۰ سال در آنجا حکومت کردند . ازهمین دوران آنها مسیحی شده۰و به همراه صلیبیون به جنگ ها صلیبی رفتند و سرزمین سوئد با ساختاری جدید تحت حکومت کلیسا و شاه دوران جدیدی را آغاز کرد

No comments:

Post a Comment